KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

Đăng lúc: 00:00:00 25/07/2023 (GMT+7)

 

UBND HUYỆN CẨM THỦY

TRƯỜNG MẦM NON CẨM QUÝ

 

     

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Quý, ngày 25 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

V/V TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

 

Căn cứ hướng dẫn số: 11/HD-PGD&ĐT ngày 22 tháng 6 năm 2023 của PGD&ĐT huyện Cẩm Thủy về Hướng dẫn tuyển sinh bậc học Mầm non năm học 2023-2024.

Thực hiện kế hoạch Số: 07 /KH- MNCQ ngày 20/7/2023 về kế hoạch tuyển sinh các cháu trong độ tuổi mầm non trên địa bàn xã năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

Là các cháu trong độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi (Trẻ từ 24-72 tháng tuổi) chưa đi học lớp mầm non có hộ khẩu thường trú tại xã Cẩm Quý hoặc các cháu từ nơi khác chuyển đến về sinh sống trên địa bàn xã.

2. Thời gian tuyển sinh

Thực hiện trong giờ hành chính, nhà trường tuyển sinh theo hai hình thức:

- Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 26/7/2023 đến hết ngày 28/7/2023.

- Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 2/8/2023 đến đến hết ngày 4/8/2023

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Tại 3 khu:

 - Khu Trung Tâm

 - Khu Quý Lâm

 - Khu Quý Thanh

          Hội đồng tuyển sinh của nhà trường sẽ phân công cán bộ giáo viên trực thu nhận hồ sơ đối với phụ huynh.

4. Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

- Đơn xin học

- Bản sao giấy khai sinh

- Mã định danh của trẻ

- Sổ tiêm chủng và phiếu tiêm chủng

- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có): Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, trẻ khuyết tật có hồ sơ xác nhận của cấp có thẩm quyền theo quy định.

* Trường hợp học sinh tuyển trái tuyến phải có đầy đủ hồ sơ và phải được sự đồng ý của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ gồm:

+ Đơn xin học

+ Bản sao giấy khai sinh

+ Xác nhận nơi cư trú.

+ Giấy xác nhận của cơ quan bố, mẹ trên địa bàn tuyển sinh.

+ Sổ tiêm chủng và phiếu tiêm chủng

5. Lệ phí tuyển sinh

Lệ phí tuyển sinh là 25.000 đồng/1 bộ hồ sơ

          LƯU Ý: Nhà trường  (không tuyển sinh trước và sau thời gian quy định).

          Sau thời gian tuyển sinh trên nhà trường sẽ tổng hợp. Báo cáo kết quả tuyển sinh về phòng giáo dục và đào tạo.

          Đối với những phụ huynh đã thực hiện đăng ký trực tuyến đến tại các khu của nhà trường trong thời gian tuyển sinh để hoàn tất các thủ tục và nộp hồ sơ có liên quan cho trẻ.

          Vậy nhà trường xin thông báo để các bậc phụ huynh được biết, thu xếp công việc để hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh cho trẻ theo đúng thời gian quy định.

                                                                     Cẩm Quý, ngày 25 tháng 7 năm 2023

 

         HIỆU TRƯỞNG

                   ( Đã ký)

 

 

 

   Bùi Thị Hương

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 14713